Op onze school, daar klinkt muziek!

MR publicaties

Beste lezer,
Hieronder vindt u de meest actuele publicaties van de MR van IKC De Koperwiek.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u zich wenden tot één van de MR-leden.
 
MR Algemene informatie 2017-2018

MR Jaarverslag 2016-2017

MR Notulen 05-04-2018

 
02Jul
Beste ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar.... Lees meer
26Apr
Beste ouder(s)/verzorger(s), Het is weer feest op De Koperwiek! Nog... Lees meer
03Apr
De link om uw kind in te plannen voor de tussenschoolse opvang (TSO) via... Lees meer