Op onze school, daar klinkt muziek!

Wie wij zijn

De Koperwiek is een bruisend kindcentrum. Aanvankelijk was er een basisschool waarvan de deuren in 1996 voor het eerst officieel open gingen voor vijfentwintig kinderen en drie teamleden. In 2006 werd een peuterspeelzaal toegevoegd aan het kindcentrum en vanaf 2011 is er een aanbod voor VSO-TSO-NSO. In 2014 verwelkomde de school haar 700ste leerling. Het totale kindcentrum telde in dat jaar maar liefst ongeveer 800 kinderen. Het groeide dus snel en is inmiddels een omvangrijke organisatie. In januari 2018 wordt het kindcentrum uitgebreid met een kinderdagverblijf.

Het team bestaat uit zon 70 mensen die educatie en opvang verzorgen aan al die kinderen, verspreid over twee grote locaties in Venlo-Zuid, op de scheidslijn van een reeds lang bestaande wijk en een modern wooncentrum.
02Jul
Beste ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar.... Lees meer
26Apr
Beste ouder(s)/verzorger(s), Het is weer feest op De Koperwiek! Nog... Lees meer
03Apr
De link om uw kind in te plannen voor de tussenschoolse opvang (TSO) via... Lees meer